Informe da Ostreira a Demarcación de Costas de Galicia.

A asociación de veciños A Ostreira ven de redactar un informe sobre o estado en que se atopa a zona do peirao de Sorribos e tamén do camiño que enlaza o mesmo coa praia de Liñares. Este informe foi remitido a Demarcación de Costas de Galicia, para poñelo no seu coñecemento. Fai xa uns catro anos aproximadamente fíxose outro informe sobre a mesma zona pero este aínda era máis amplo, xa que tamén comprendía a posible rexeneración da zona de desembocadura do río de Lamas. A resposta no seu día a este primeiro informe foi a seguinte e cito textualmente o que se nos contestou via postal :

“La ejecución de una senda litoral es una pretensión de nuestro Ministerio, lo cual ejecutaríamos siempre que se ejecutase fuera del dominio público marítimo-terrestre, es decir, por la servidumbre de tránsito sin la ejecución de borde (muros, escolleras de hormigón, etc.) que modifiquen la vegetación de ribera”.

Vista aérea do peirao e a praia Liñares.

Por este motivo pensamos que catro anos despois é o momento de volverllo a recordar, xa que no seu día era a súa intención rexenerar a zona, hoxe aínda con máis razón.

A restauración do entorno da zona de Sorribos e Liñares non foi completada dacordo coa subvención da Fundación Arao ( por efectos do Prestige), quedando pendente uns 240 m² por arranxar. Trátase dun pedazo de peirao derrubado hai moito tempo que se atopa nun perigoso estado e dunha senda litoral que comunica o núcleo rural e o peirao coa praia de Liñares. Esta senda litoral non se atopa nun estado óptimo e intransitable para todos os usuarios da praia (turistas, mariscadoras, pescadores, cidadáns en xeral).

Peirao de Sorribos.

Camiño a Liñares.

 

A.VV. A Ostreira , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>